بارگذاری

مدیریت یکپارچه و هوشمند، نظارت بر عملکرد و کیفیت خدمات فعالان اقتصادی شهر، ذخیره سازی بانک اطلاعاتی، حمل و نقل هوشمند، مراکز داده و رایانش ابری، ساختمان هوشمند، امنیت فیزیکی و دولت الکترونیک از اهداف اصلی پروژه شهر هوشمند می باشد. در شهر هوشمند زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات به همراه خدمات مختلف هوشمند، مدیریت کارا و اثربخش شهر را تسهیل نموده و با ارتقای خدمات شهری، کیفیت زندگی شهروندی و عدالت اجتماعی را به ارمغان می آورد.

مزیت رقابتی، کلید موفقیت سازمان های پیشرو در آینده‌ی نه چندان دور خواهند بود. چابکی در کسب‌و‌کار، دارا بودن شبکه هوشمند ارتباطی، وجود مراکز امن اطلاعاتی، توان‌مندی تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و روش های تجارت الکترونیکی از جمله مزیت های رقابتی است که تنها در سازمان‌های هوشمند یافت خواهد شد. ارایه راه‌کارهای جامع سازمانی در بخش های خدمات هوشمند کسب و کار، مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، امنیت شبکه‌ اطلاعات، خدمات معاملات آنلاین، سامانه‌های مدیریت فرآیند کسب و کار، سامانه‌های برنامه ریزی منابع سازمانی از بخش ‌های اصلی پروژه سازمان هوشمند برای دست یابی به شهر هوشمند است.

افزایش رفاه عمومی، تسهیل در امور جاری زندگی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی از جمله اهداف اصلی پروژه شهروند هوشمند می باشد. خدمات ارزش افزوده، خدمات خرده فروشی بر بستر های نوین، خدمات پرداخت خرد کیف پول الکترونیکی، آموزش عمومی، خدمات درمان عمومی، خدمات مبتنی بر کارت های هوشمند، خدمات مبتنی بر تلفن های هوشمند، خدمات باشگاه های وفاداری و خدمات مدیریت تعاملات تعمیم یافته از بخش های اصلی فعالیت شرکت مهرماندگار برای داشتن شهروند هوشمند است.